Přestavba vysavače z kabelového (240V) na bateriový (24V).